კატეგორია: უცხოური ენების კათედრა

 • ელენე ბიბილურიძე

  ელენე ბიბილურიძე

  ელენე ბიბილურიძე დაბადების თარიღი 23.05.1982 განათლება 2007-2008 წ. ჩარლზის სოციალური მეცნიერებათა უნივერსიტეტი, სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 2006 წ. TESOL უმაღლესი კურსი, TESOL MASTER. 2005-2006წ. – TEOL კურსი, (Teaching English Online) ინგლისურის ონლაინ სწავლების კურსი (80 საათი) TESOL – ის აკადემია ფლორიდა ჯორჯია საზღვარგარეთ ინგლისური სწავლების ლიცენზია და საერთაშორისო სერთიფიკატი ფლორიდა, ჯორჯიის შტატი 2006 წ. TEIL (Teaching…

 • ეკატერინე ონიანი

  ეკატერინე ონიანი

  ეკატერინე ონიანი დაბადების თარიღი 13.01.1974 განათლება 1991-1996 –  ქუთაისის  აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, საქართველო, რომანულ-გერმანული ფილოლოგია,          ფილოლოგ-ანგლისტი, ინგლისური ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი. (უა N 000883) 1996-2001 – თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო   უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო, ასპირანტურა. სამუშაო გაოცდილება 2011 – დღემდე შპს 1 სკოლა. 2010-2019 – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ინგლისური ფილოლოგიის დეპარტამენტი, ასოცირებული…

 • მარიამ სურმავა

  მარიამ სურმავა

  მარიამ სურმავა დაბადების თარიღი 13.11.1996 განათლება 2015-2019 წ.  -აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ინგლისური ენა და ლიტერატურა (BA) 2019-2020 წ. – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა. 2020-2022 წ. – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ინგლისური ენა და ლიტერატურა (MA) სამუშაო გაოცდილება 2019-2020 წ. – შპს ქართულ-ამერიკული სკოლა…

 • ელენე ამაღლობელი

  ელენე ამაღლობელი

  ელენე ამაღლობელი დაბადების თარიღი 22.02.1999 განათლება 2021 – დღემდე ინგლისური ენა და იტერატურა (MA), ჰუმანიტარულ მენციერებათა ფაკულტეტი აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2017-2021 ინგლისური ენა და ლიტერატურა (BA), ჰუმანიტარულ მენციერებათა ფაკულტეტი აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სამუშაო გამოცდილება 2022-დღემდე- ქ.ქუთაისი, შ.პ.ს. No1 სკოლის პედაგოგი(ინგლისური ენა და ლიტერატურა) 2021 თებ 9 -ივნ 9 – სტუდენტური სტაჟირება Institutional and…

 • მადონა ბაბუნაშვილი

  მადონა ბაბუნაშვილი

  მადონა ბუბაშვილი დაბადების თარიღი 20.10.1980 განათლება 2004-2008 -აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი-ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი რუსული ენა და ლიტერატურა 1998-2002- ქუთაისის სახელმწიფო ტექნიკური უნივერსიტეტი- საერთაშორისო ურთიერთობები. სამუშაო გამოცდილება 2014 – დღემდე შ.პ.ს N1 სკოლის რუსული ენის მასწავლებელი სტატუსი უფროსი მასწავლებელი

 • ცირა ნიქაბაძე

  ცირა ნიქაბაძე

  ცირა ნიქაბაძე დაბადების თარიღი 21.10.1992 განათლება 2021 – დღემდე ინგლისური ენა და ლიტერატურა (MA), ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2015-2017 განათლების მეცნიერებები და მართვა (მაგისტრატურა) , ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2011-2015 ინგლისური ენა და ლიტერატურა (BA), ჰუმანიტარულ  მეცნიერებათა ფაკულტეტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სამუშაო გამოცდილება 2021-დღემდე, ქ.ქუთაისი, შ.პ.ს.N1 სკოლის პედაგოგი(ინგლისური…

 • მარიამ მამრიკიშვილი

  მარიამ მამრიკიშვილი

  მარიამ მამრიკიშვილი დაბადების თარიღი 11.11.1996 განათლება 2014-2018წ  ბაკალავრი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი – ინგლისური ფილოლოგია. 2018-2022  მაგისტრატურა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  -თარგმანი და კულტურათაშორისი ურთიერთობები. სამუშაო გამოცდილება 2016-2020 სასწავლო ცენტრი „Unique Learning” პედაგოგი(ინგლისური ენა და ლიტერატურა) 2021-დღემდე – ქ. ქუთაისი, შ.პ.ს. N1 სკოლის პედაგოგი (ინგლისური ენა და ლიტერატურა). სტატუსი უფროსი მასწავლებელი

 • ნათია ჩუბინიძე

  ნათია ჩუბინიძე

  ნათია ჩუბინიძე დაბადების თარიღი 06.01.1979 განათლება 1996-2000 წ.წ. აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ევროპული ენებისა და ლიტერატურის ფაკულტეტი, სპეციალობა „რუსული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგი“ ბაკალავრიატი. 2000-2002 წ.წ. – მაგისტრატურა, სპეციალობა „რუსული ენის ფილოლოგი“ სამუშაო გამოცდილება 2002-2004 წ.წ. სასწავლო ცენტრი “XXI” საშუალო სკოლა „მერმისი“ რუსული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი 2005-2011 წ.წ. ქ. ქუთაისის მე-18 საჯარო სკოლის რუსული…

 • ეთერ ტოფაძე

  ეთერ ტოფაძე

  ეთერ ტოფაძე დაბადების თარიღი 08.09.1984 განათლება 2001-2006 წწ. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.   დაწყებითი განათლება პედაგოგიკა, მეთოდიკა და ინგლისური ენა. სამუშაო გამოცდილება 2010-2011 წწ. ინგლისური ენის მაძიებელი (სტაჟიორი) მასწავლებელი ქ. ქუთაისის N23-ე საჯარო სკოლა 2011-2014 წწ. ინგლისური ენის მასწავლებელი თერჯოლის რაიონი ჩხარის N1 საჯარო სკოლა 2013-2014 წწ. ქ. ქუთაისის ინგლისური ენის აკადემიის ტრეინერ მასწავლებელი                                  2014წ-დღემდე  ქ.…

 • ლია ციბაძე

  ლია ციბაძე

  ლია ციბაძე დაბადების თარიღი – 06.05.1984 განათლება 2001-2005 წწ. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. გერმანული ენა და ლიტერატურა. ბაკალავრია. 2005-2007 წწ. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. გერმანისტიკა. მაგისტრატურა სამუშაო გამოცდილება 2007-2011 წწ.  შ.პ.ს. ქუთაისის აკ. წერეთლის სახელობის მრავალდარგოვანი კოლეჯი და მასთან არსებული მე-3 საფეხურის კერძო სკოლა ( გერმანული ენის მასწავლებელი) 2020 წლიდან დღემდე შ.პ.ს. #1 სკოლა (გოქაძე) …