კატეგორია: საზოგადოებრივი მეცნიერებების კათედრა

 • ნანა სხირტლაძე

  ნანა სხირტლაძე

  ნანა სხირტლაძე დაბადების თარიღი 13.10.1970 განათლება თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელწიფო უნივერსიტეტი. გეოგრაფია – გეოლოგიის ფაკულტეტი. სპეციალობა გეოგრაფი. სამუშაო გაოცდილება ქალაქ რუსთავის ჟ. შარტავას სახელობის N4 საჯარო სკოლა, გეოგრაფიის პედაგოგი. 2008 წლიდან ქალაქ ქუთაისის 34-ე საჯარო სკოლა. 2014 წლიდან შ.პ.ს. გოქაძის N1 სკოლა, გეოგრაფიის პედაგოგი. სტატუსი უფროსი მასწავლებელი

 • ზაზა  ლეთოდიანი

  ზაზა  ლეთოდიანი

  ზაზა  ლეთოდიანი დაბადების თარიღი 05.07.1974 განათლება 1991-1996 წ.  _ აკ. წერეთლის  სახ. სახელმწიფო   უნივერსიტეტი,   ისტორიის  ფაკულტეტი,  ისტორიკოსი. სამუშაო  გამოცდილება 1999- 2004 წ.წ. – აფხაზეთის  N-5  სკოლა,  ისტორიის  მასწავლებელი 2000-2019წ.წ – ქ.ქუთაისის  N 31-ე  საჯარო  სკოლა – ისტორიის  მასწავლებელი 2010  წლიდან  ვმუშაობ  შ.პ.ს N 1 კერძო სკოლაში  ისტორიის  მასწავლებლად. სტატუსი უფროსი მასწავლებელი

 • ანნა რუსაძე

  ანნა რუსაძე

  ანნა რუსაძე დაბადების თარიღი 05.01.1999 განათლება 2017-2021- აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ბაკალავრის ხარისხი -ისტორია. 2021-2022- აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი-მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა. 2022-დღემდე-აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მაგისტრატურა-საქართველოს ისტორია. სამუშაო გამოცდილება 2022-დღემდე- ქ.ქუთაისი, შ.პ.ს. N1 სკოლის პედაგოგი (ისტორიის მასწავლებელი) სტატუსი უფროსი მასწავლებელი

 • მადონა ღვინერია

  მადონა ღვინერია

  მადონა ღვინერიადაბადების თარიღი 13.07.1978 განათლება 1995-2001წ.ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.(მაგისტრი) სამუშაო გამოცდილება მრავალპროფილიანი საგანმანათლებლო ცენტრ-კომპლექსი „გონი“ 2007-2015 წწ შ.პ.ს.N1 სკოლა 2015 წლიდან დღემდე. სტატუსი წამყვანი მასწავლებელი