კატეგორია: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების კათედრა

 • ია მელიქაძე

  ია მელიქაძე

  ია მელიქაძე დაბადების თარიღი 19.06.1991 განათლება 2009-2013  აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სპეციალიბა- დაწყებითი განათლება. ბაკალავრის ხარისხი. 2013-2015. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი განათლების მეცნიერებები და მართვა. მაგისტრის ხარისხი. 2020. ტრენინგი საგანი: “მე და საზოგადოება” საგნის სწავლება თეორიულ და პრაქტიკულ ასპექტში. სამუშაო გამოცსილება. 2014-2015. ან. რაზმაძის სახელობის 41 საჯარო სკოლა დაწყებითი  1-4 კლასის  სტაჟიორი. 2018 წლიდან დღემდე…

 • თამარი ღიბრაძე

  თამარი ღიბრაძე

  თამარი ღიბრაძე დაბადების თარიღი 22.09.1993 განათლება 2012-2016 წწ. -აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ბიოლოგიის ბაკალავრი. 2016- 2018 წ. -აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ბიოლოგიის მაგისტრი. სამუშაო გამოცდილება 10.31.2017-15.06.2019 წწ. ქ. ქუთაისი  ი.ჯავახიშვილის სახელობის სკოლა ,,იმედი“ ბიოლოგია- ბუნებისმეტყველების პედაგოგი 15.09.2015-15.06.2016 წწ. ქ. ქუთაისი  შპს ,,ერუდიტი” ბიოლოგია- ბუნებისმეტყველების  პედაგოგი 15.09.2021 წ.  დღემდე  შპს N1 სკოლა ბუნებისმეტყველების  პედაგოგი სტატუსი უფროსი…

 • ირმა ჭაფოძე

  ირმა ჭაფოძე

  ირმა ჭაფოძე დაბადების თარიღი 09.04.1985 განათლება 2003-2007 წწ – ა.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერების ფაკულტეტი,ქიმიის სპეციალობა.ბაკალავრი. სამუშაო გამოცდილება 10.11.2021 დღემდე სსიპ ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ საგვიჩიოს საჯარო სკოლა, ქიმია-ფიზიკის პედაგოგი. 15.09.2022 დღემდე შპს N1 სკოლა ქიმიის პედაგოგი. სტატუსი უფროსი მასწავლებელი წარმატებები 2022 წ საერთაშორისო სერთიფიკატი ქიმიაში.

 • მაკა კუჭავა

  მაკა კუჭავა

  მაკა კუჭავა დაბადების თარიღი 13.03.1973 განათლება 1989-1994წ.  -აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ფიზიკა-მათემატიკის ფაკულტეტი. სამუშაო  გამოცდილება 1993-2005 წწ. ქ. ტყიბულის რაიონი სოფ. კურსების საშუალო სკოლა (ფიზიკის მასწავლებელი) 2005-2013 წწ. ქ.ქუთაისის აკ. ივ.ჯავახიშვილის სახელობის საშუალო სკოლა  #იმედი# (ფიზიკის მასწავლებელი) 2013  წლიდან დღემდე. ქ. ქუთაისი შ.პ.ს # 1 სკოლა (ფიზიკის მასწავლებელი) 2020  წლიდან დღემდე. ქ. ქუთაისის #…

 • ირმა ბალანჩივაძე

  ირმა ბალანჩივაძე

  ირმა ბალანჩივაძე დაბადების თარიღი 21.10.1988 განათლება 2007-2011 წწ. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ზუსტ და საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტი. ბაკალავრის ხარისხი 2011-2013 წწ. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ზუსტ და საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტი. მაგისტრის ხარისხი სამუშაო გამოცდილება 2012-2015წწ. ქ.ქუთაისის კერძო სკოლა-შ.პ.ს. „კვანტი’’. 2014წ.დან-დღემდე ქ.ქუთაისი, შ.პ.ს. N1 სკოლის პედაგოგი(ბუნებისმეტყველება;ბიოლოგია) სტატუსი უფროსი მასწავლებელი

 • ნათია ჯანჯღავა

  ნათია ჯანჯღავა

  ნათია ჯანჯღავა დაბადების თარიღი 09.08.1999 განათლება 2017-2021 წწ.-აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი/ ბიოლოგია , ბაკალავრის ხარისხი ( წარჩინებით ) მაინორ პროგრამა -ქიმია. 2021-2022 წწ . – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი .მასწავლებლის მომზადებელის 60 კრედიტიანი საგანმანათლებლო  პროგრამა. სამუშაო გამოცდილება 2021 წ.დან-დღემდე ქ.ქუთაისი, შ.პ.ს. N 1 სკოლის პედაგოგი (ბიოლოგიის  მასწავლებელი) სტატუსი უფროსი მასწავლებელი