დავით მამასახლისი

დაბადების თარიღი 02.08.1987


განათლება

2004 – 2008 ა. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი – ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი – მათემატიკა – ბაკალავრი.

2008 – 2010 ა. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი – ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი – მათემატიკა – მაგისტრი


სამუშაო გაოცდილება

2016 წლიდან დღემდე – შპს N1 სკოლის პედაგოგი


სტატუსი

უფროსი მასწავლებელი