სასწავლო პროექტი – “სივრცული ფიგურები და მათი გამოყენება ყოფა-ცხოვრებაში“.

   მომზადდა IVკლასის მოსწავლეების მიერ, პროექტის ხელმძღვანელ-მათემატიკის პედაგოგ, თეკლა გვეტაძესთან ერთად.

    ამ პროექტის ფარგლებში მოსწავლეებმა გაუხსენეს  და თვითონ  დაამზადებენ სივრცულ ფიგურები. მოიძიეს მასალა აღნიშნული თემის ირგვლივ. პროექტის ბოლოს წარმოადგენენ პრეზენტაციები და გამოუშვეს კედლის გაზეთს.