პროექტის მთავარი თემა:   მათემატიკა  ჩვენს გარშემო. IVა – კლასი

პროექტის აქტუალობა:  მოსწავლეები მოიძიებენ საჭირო ინფორმაციას მათემატიკის შესახებ სასკოლო  ბიბლიოთეკაში , ინტერნეტში, გაარკვიონ რა ფორმით და როგორ გვხვდება მათემატიკა ჩვენს გარშემო.

პროექტის მიზანი: მოსწავლეები გაეცნობიან  და შეისწავლიან ცნობილი მათემატიკოსების  ბიოგრაფიულ ცნობებს. მათემატიკის როლს ჩვენს გარშემო.ნებისმიერი შენობა და ობიექტი აღიქვან როგორც გეომეტრიული ფიგურა მათემატიკური ელემენტებით.განუვითარდებათ სივრცითი აღქმის უნარი.

პედაგოგი-თეკლა გვეტაძე