მასწავლებელი: ლელა სულაბერიძე

      English book education-ის პროექტის ფარგლებში ჩატარდა კონკურსი. კონკურსის მიხედვით მოსწავლეებმა მასწავლებელთან ერთად მოამზადეს პროექტი. საუკეთესო პროექტის ავტორები კი სერტიფიკატებით დაჯილდოვდნენ.

        აღნშნულ კონკურსში მონაწილეობა მიიღეს შპს №1 (გოქაძის) სკოლის მე-3, მე-4, მე-5 კლასის მოსწავლეებმა და გახდნენ რჩეული პროექტის ავტორები, რისთვისაც დაჯილდოვდნენ Macmillan Education- ის სერტიფიკატებით.