ნინო  ხურციძე

დაბადების თარიღი 09.06.1961


განათლება

1978 – 1983 წწ.  ალ.  წულუკიძის  სახელობის  სახელმწიფო  პედაგოგიური ინსტიტუტი, ფიზიკა – მათემატიკის ფაკულტეტი.

1979 – 1981 წწ. ალ.  წულუკიძის  სახელობის  სახელმწიფო  პედაგოგიური   ინსტიტუტი,  საექსკურსიო – ტურისტული, მეორადი სპეციალობა.

1996 – 1997 წწ.  ქ. ქუთაისის სასულიერო სასწავლებელი.

1996- 1999 წწ. იაკობ გოგებაშვილივ სახელობის პედაგოგიკურ  მეცნიერებათა  ეროვნული ინსტიტუტი, ასპირანტურა, პედაგოგიკა – ფსიქოლოგიის განყოფილება.


სამუშაო გაოცდილება

1983 – 1984 წწ.  ვანის რ-ნი სოფელი ზედავანის საშუალო სკოლა, მასწავლებელი.

1984 – 1990 წწ. ქ. ქუთაისის N 25  საშუალო სკოლა, მასწავლებელი.
1986 – 1990 წწ.  ქ. ქუთაისი,ახალგაზრდა მასწავლებელთა საბჭოს თავმჯდომარე.

1990 – 1994 წწ. ქ. ქუთაისი N 10 საშუალო სკოლა ,დირექტორის მოადგილე აღმზრდელობით  დარგში   და ფიზიკის მასწავლებელი.

1994 – 1995 წწ. ქ. ქუთაისი,სპორტული ლიცეუმი, დირექტორის  მოადგილე ეკონომიკისა  და მატერიალური  უზრუნველყოფის დარგში.

1995 – 1998  წწ. ქ. ქუთაისი,საბუნებისმეტყველო ლიცეუმი, დირექტორის მოადგილე პროფილის დარგში.

1999 – 2000  წწ. ქ. ქუთაისი, ბავშვთა და მოზარდთა სპორტული  და  სამხედრო-პატრიოტული აღზრდის მართვის ცენტრი, სპეციალისტი.

2000 – 2005  წწ. ობოლ და მშობელთა მზრუნველობას მოკლებულ ბავშვთა სპორტული პროფილის სკოლა-ინტერ-ნატი, დირექტორის მოადგილე.

2005 – 2007  წწ. ქ. ქუთაისი,  N 43 საჯარო სკოლა,  დირექტორის მოადგილე.

2007 – 2009  წწ. ქ. ქუთაისი, N 17 საჯარო სკოლა, ხარისხის მართვისა და ინოვაციის მენეჯერი.

2009 – 2014  წწ. ქ. ქუთაისი, შპს   “ქართული სკოლა”, დირექტორის მოადგილე, ხარისხის მართვის მენეჯერი.

2014  წლიდან დღემდე ქ. ქუთაისი, შ.პ.ს  N 1 სკოლა, დირექტორის მოადგილე, ხარისხის მართვის მენეჯერი.