ნინო ნემსიწვერიძე

დაბადების თარიღი 23.06.1989


განათლება

2006-2010 წ.წ. აკაკი წერეთლის სახელობის   სახელმწიფო უნივერსიტეტი,   ჰუმანიტარულ  მეცნიერებათა  ფაკულტეტი, ქართული  ენისა  და  ლიტერატურის სპეციალობა


სამუშაო გაოცდილება

2011 წლიდან  დღემდე  ქ. ქუთაისის  შ.პ.ს. N1 (გოქაძის)  სკოლის ბიბლიოთეკარი.