ნანა   სილაგაძე

დაბადების თარიღი 07.10.1968


განათლება


სამუშაო გაოცდილება

2013 წლიდან დღემდე    ქ. ქუთაისის  შ.პ.ს. N1 (გოქაძის)  სკოლის  თანამშრომელი