მარიამ სურმავა

დაბადების თარიღი 13.11.1996


განათლება

2015-2019 წ.  -აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ინგლისური ენა და ლიტერატურა (BA)

2019-2020 წ. – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა.

2020-2022 წ. – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ინგლისური ენა და ლიტერატურა (MA)


სამუშაო გაოცდილება

2019-2020 წ. – შპს ქართულ-ამერიკული სკოლა „პროგრესი“

2022წ. – დღემდე – შპს N1 სკოლა (ინგლისური ენის მასწავლებელი)


სტატუსი

უფროსი მასწაებელი


წარმატებები / ჯილდოები

2015 წ. – ოქროს მედალი სკოლის წარმატებით დასრულებისთვის.

2017 წ. – შიდა საუნივერსიტეტო თარგმანის კონსკურსის გამარჯვებული.

2022 წ. – მასწავლებელთა სასერტიფიკაციო გამოცდის საფუძველზე მონიჭებული მაქვს ბუნებისმეტყველების მასწავლებლობის უფლება.