ამირან ნემსიწვერიძე

დაბადების თარიღი 23.11.1953


სამუშაო გაოცდილება

2020 – წლიდან დღემდე შ.პ.ს. N1 სკოლის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის კოორდინატორი.