მაია ცერცვაძე

დაბადების თარიღი 04.09.1972


განათლება

1990-1999 წწ. აკად. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფილოლოგი. ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი


სამუშაო გაოცდილება

1991.03.08 სათემოს არასრული საშუალო სკოლის ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი

1994.13.10 სათემოს არასრული საშუალო სკოლის დირექტორის მოადგილე სასწავლო-აღმზრდელობით დარგში

1996.16.04 სოფ. ნაგარევის საშუალო სკოლის ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი

2004.25.05. ქუთაისის აკად. ივ, ჯავახიშვილის სახელობის საშუალო სკოლა „იმედის“ ქარტული ენისა დალიტერატურის მასწავლებელი

2010.08.09 შპს „ქართულ-ევროპული სკოლის“ ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი

2014.02.09 შპს საშუალო სკოლა “ლამპარის“ ქართული ენისა დალიტერატურის მასწავლებელი 2015.03.09 შპს N1 სკოლის ქართული ენისა და ლიტერასტურის მასწავლებელი


სტატუსი

უფროსი მასწავლებელი