ლია ოყრეშიძე

დაბადების თარიღი 07.12.1965


განათლება

1986-1991 წწ. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ფილოლოგიის ფაკულტეტი
ქართული ენა და ლიტერატურა.


სამუშაო გაოცდილება

1999-2011 წწ. ქ. ქუთაისი, მე-18 საჯარო სკოლის პედაგოგი (ქართული  ენა და ლიტერატურა)

2012 წლიდან  დღემდე – ქ. ქუთაისი, შ.პ.ს. N1 სკოლის პედაგოგი (ქართული ენა და ლიტერატურა)


სტატუსი

უფროსი მასწავლებელი