ვახტანგ  ლეკიშვილი

დაბადების თარიღი 08.01.1957


განათლება

ქ.თბილისის ფიზიკური  აღზრდისა   და  სპორტის ინსტიტუტი , ფიზიკური  აღზრდის  ფაკულტეტი.


სამუშაო გამოცდილება

1979-1982 წ.წ. აბაშის  რაიონის სოფელ  სამიქაოს საშუალო  სკოლა, ფიზიკური  აღზრდის  მასწავლებელი

1983-1992 წ.წ. ქ.ქუთაისის  N35 საშუალო  სკოლა,ფიზიკური  აღზრდის  მასწავლებელი

1992-1996 წ.წ. ქუთაისის  სპორტული ლიცეუმი, ფიზიკური  აღზრდის  მასწავლებელი

1996-2000 წ.წ. ქ. ქუთაისში  თბილისის  სამედიცინო  უნივერსიტეტის ფილიალი, ფიზიკური  აღზრდის  მასწავლებელი

2005- 2018 წ.წ. ქ.ქუთაისის  N35 საშუალო  ქ.ქუთაისის  N35 საშუალო  სკოლა,ფიზიკური  აღზრდის  მასწავლებელი

2022 წლის  სექტემბრიდან ქ. ქუთაისის  შ.პ.ს. N1 (გოქაძის)ქ.ქუთაისის  N35 საშუალო  სკოლა,ფიზიკური  აღზრდისა და სპორტის  მასწავლებელი


სტატუსი

უფროსი  მასწავლებელი