თამარ მარდალეიშვილი

დაბადების თარიღი 10.01.1987


განათლება

2004-2008 -აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ბაკალავრის ხარისხი –  ინფორმაციული ტექნოლოგიები და ინგლისური ენა.

2008 – 2010 – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, მაგისტრის ხარისხი – ამერიკათმცოდნეობა.


სამუშაო გამოცდილება

2010-2011 – ქ.წყალტუბოს არასამთავრობო ორგანიზაცია „თანხმობა“.

ინგლისური ენის პედაგოგი;

ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების პედაგოგი
2011-2017 – ქ.წყალტუბოს წმ.გაბრიელ ეპისკოპოსის სახელობის სასულიერო გიმნაზია.

ინგლისური ენის პედაგოგი;

2011-2020 – ქ.წყალტუბოს წმ.გაბრიელ ეპისკოპოსის სახელობის სასულიერო გიმნაზია.

ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების პედაგოგი

2016 – 2018 – ქ.წყალტუბოს არასახელმწიფო საერო საშუალო სკოლა „ოცნება“.

ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების პედაგოგი.

2020 – 2021 – ქ. ქუთაისი შპს სასწავლო ცენტრი „მერმისი“

ინგლისური ენის პედაგოგი;

ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების პედაგოგი
2022 წლის სექტემბრიდან – ქ.ქუთაისი, შპს N1 სკოლა (გოქაძე)

 ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების პედაგოგი.


სტატუსი

უფროსი მასწავლებელი