ირმა ბალანჩივაძე

დაბადების თარიღი 21.10.1988


განათლება

2007-2011 წწ. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ზუსტ და საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტი. ბაკალავრის ხარისხი

2011-2013 წწ. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ზუსტ და საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტი. მაგისტრის ხარისხი


სამუშაო გამოცდილება

2012-2015წწ. ქ.ქუთაისის კერძო სკოლა-შ.პ.ს. „კვანტი’’.

2014წ.დან-დღემდე ქ.ქუთაისი, შ.პ.ს. N1 სკოლის პედაგოგი(ბუნებისმეტყველება;ბიოლოგია)


სტატუსი

უფროსი მასწავლებელი