ანნა რუსაძე

დაბადების თარიღი 05.01.1999


განათლება

2017-2021- აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ბაკალავრის ხარისხი -ისტორია.

2021-2022- აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი-მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი პროგრამა.

2022-დღემდე-აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მაგისტრატურა-საქართველოს ისტორია.


სამუშაო გამოცდილება

2022-დღემდე- ქ.ქუთაისი, შ.პ.ს. N1 სკოლის პედაგოგი (ისტორიის მასწავლებელი)


სტატუსი

უფროსი მასწავლებელი