თამთა ხარაბაძე

დაბადების თარიღი 16.10.1995


განათლება

2013-2017 -აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი / ქართული ენა და ლიტერატურა .(ბაკალავრის ხარისხი ) .მაინორი (პოლიტოლოგი)

2021-2022 – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. მასწავლებლის მომზადებელის 60 კრედიტიანი საგანმანათლებლო პროგრამა.


სამუშაო გამოცდილება

2017- 2019 -ქ. ქუთაისის აკ. ივ.ჯავახიშვილის სახელობის  სკოლა „იმედის“ მასწავლებელი/ დამრიგებელი.

2021-დღემდე- ქ. ქუთაისის შ.პ.ს N1 სკოლის მასწავლებელი


სტატუსი

უფროსი მასწავლებელი