კატეგორია: ტექნიკური პერსონალი

  • თეა ნემსიწვერიძე

    თეა ნემსიწვერიძე

    თეა ნემსიწვერიძე დაბადების თარიღი 06.02.1983 განათლება 1999-2021 ტექნიკუმი, ფარმაცია სამედიცინო, ფარმაცევტი. სამუშაო გაოცდილება 2016 – წლიდან დღემდე შ.პ.ს. N1 სკოლა.

  • ნანა   სილაგაძე

    ნანა   სილაგაძე

    ნანა   სილაგაძე დაბადების თარიღი 07.10.1968 განათლება სამუშაო გაოცდილება 2013 წლიდან დღემდე    ქ. ქუთაისის  შ.პ.ს. N1 (გოქაძის)  სკოლის  თანამშრომელი