კატეგორია: მათემატიკის კათედრა

 • დავით მამასახლისი

  დავით მამასახლისი

  დავით მამასახლისი დაბადების თარიღი 02.08.1987 განათლება 2004 – 2008 ა. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი – ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი – მათემატიკა – ბაკალავრი. 2008 – 2010 ა. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი – ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი – მათემატიკა – მაგისტრი სამუშაო გაოცდილება 2016 წლიდან დღემდე – შპს N1 სკოლის პედაგოგი სტატუსი უფროსი მასწავლებელი

 • გოჩა  გოქაძე

  გოჩა  გოქაძე

  გოჩა  გოქაძე დაბადების თარიღი 03.02.1963 განათლება 1980-1985 წ.წ. თბილისის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის მექანიკა- მათემატიკის ფაკულტეტი, მათემატიკოსი, მათემატიკის მასწავლებელი სამუშაო გაოცდილება 1984-1987 წ.წ. დუშეთის რაიონის  სოფელ ბარისახოს საშუალო სკოლა-ინტერნატის  მათემატიკისა და ინფორმატიკის მასწავლებელი 1987-1995 წ.წ. – ქუთაისის  ანდრია რაზმაძის სახ. ფიზიკა-მათემატიკური სკოლის მათემატიკის  მასწავლებელი და მათემატიკის საოლიმპიადო  წრის  ხელმძღვანელი 1991-1992  წ.წ.- ქუთაისის  განათლების  განყოფილების ხელმძღვანელი 1995-2011 წ.წ.-ქუთაისის…

 • ივანე გოქაძე

  ივანე გოქაძე

  ივანე გოქაძე დაბადების თარიღი 15.11.1987 განათლება 2004-2006   თბილისის  სახელმწიფო  უნივერსიტეტი(თსუ)  ზუსტ  და  საბუნებისმეტყველო  მეცნიერებათა   ფაკულტეტი (სპეციალობა  მათემატიკა) 2006-2008    აკ. წერეთლის  სახელმწიფო  უნივერსიტეტი(აწსუ) ზუსტ  და  საბუნებისმეტყველო  მეცნიერებათა   ფაკულტეტი (სპეციალობა  მათემატიკა) 2009-2011 აკ. წერეთლის  სახელმწიფო  უნივერსიტეტი(აწსუ) ზუსტ  და  საბუნებისმეტყველო  მეცნიერებათა   ფაკულტეტი (სპეციალობა  მათემატიკა) (მაგისტრატურა) 2015-2018 აკ. წერეთლის  სახელმწიფო  უნივერსიტეტი(აწსუ), განათლების  დოქტორის   აკადემიური  ხარისხი (დოქტორანტურა) სამუშაო გამოცდილება 2006…

 • თეკლა გვეტაძე

  თეკლა გვეტაძე

  თეკლა გვეტაძე დაბადების თარიღი 25.02.1997 განათლება 2015-2019 წწ. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი. სპეციალობა – მათემატიკა (მაინორი: პედაგოგი და მეთოდიკა) – ბაკალავრი. 2020-2022 წწ. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი. სპეციალობა – მათემატიკა მაგისტრი. სამუშაო გაოცდილება 2018-2020 -,,kings’’ ოლიმპიადის დამკვირვებელი 2020-2021 წ.წ-  ქ.ქუთაისი, კერძო სკოლა ,,ინტელექტი’’ მათემატიკის მასწავლებელი.  2021 წლიდან-დღემდე შ.პ.ს N1…

 • ნათია ფოცხვერაშვილი

  ნათია ფოცხვერაშვილი

  ნათია ფოცხვერაშვილი დაბადების თარიღი 01.04.1988 განათლება 2005-2009 – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. მათემატიკის ბაკალავრი 2011-2013 – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. მათემატიკის მაგისტრი სამუშაო გაოცდილება 2008-2010 – წყალტუბო, შპს არასახელმწიფო საერო სკოლა „ოცნება’’(მათემატიკის პედაგოგი) 2010-2012 – ქ.ქუთაისი, შპს ქართულ-ევროპული სკოლა (მათემატიკის პედაგოგი) 2012-2013 – ქ.ქუთაისი, N41 ფიზიკა-მათემატიკურ სკოლაში არსებულილ საკვირაო სკოლის მათემატიკის წრის პედაგოგი 2012-დღემდე –…

 • გია შარიქაძე

  გია შარიქაძე

  გია შარიქაძე დაბადების თარიღი 12.09.1966 განათლება 1983-1988 წ.წ.–თბილისის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის მექანიკა- მათემატიკის ფაკულტეტი,მათემატიკოსი, მათემატიკის მასწავლებელი. სამუშაო გამოცდილება 2000-2011  წ.წ. ქ. ქუთაისის  N1 ესპერიმენტალური (ნ. ვალიშვილის) სკოლა, მათემატიკის  მასწავლებელი 2011 წლიდან დღემდე  ქ.  ქუთაისის  შ.პ.ს. N1 სკოლის  მათემატიკის მასწავლებელი და მათემატიკის  წრის ხელმძღვანელი სტატუსი უფროსი  მასწავლებელი წარმატებები (ჯილდოები) ნორჩ მათემატიკოსთა საკავშირო  ოლიმპიადის  მონაწილე  და  საპატიო  სიგელის …

 • თამარ მარდალეიშვილი

  თამარ მარდალეიშვილი

  თამარ მარდალეიშვილი დაბადების თარიღი 10.01.1987 განათლება 2004-2008 -აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ბაკალავრის ხარისხი –  ინფორმაციული ტექნოლოგიები და ინგლისური ენა. 2008 – 2010 – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, მაგისტრის ხარისხი – ამერიკათმცოდნეობა. სამუშაო გამოცდილება 2010-2011 – ქ.წყალტუბოს არასამთავრობო ორგანიზაცია „თანხმობა“. ინგლისური ენის პედაგოგი; ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების პედაგოგი2011-2017…

 • მარიამ ჩიტაიშვილი

  მარიამ ჩიტაიშვილი

  მარიამ ჩიტაიშვილი დაბადების თარიღი 18.04.1992 განათლება 2014-2016 -აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ფიზიკის მაგისტრი 2010-2014 -აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. მათემატიკის ბაკალავრი სამუშაო გამოცდილება 2015 – დღემდე შ.პ.ს N1 სკოლის მათემატიკის მასწავლებელი სტატუსი უფროსი მასწავლებელი

 • მაგდანა სილაგაძე

  მაგდანა სილაგაძე

  მაგდანა სილაგაძე დაბადების თარიღი 09.05.1996 განათლება 2014-2018- აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,ზუსტ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ბაკალავრის ხარისხი -მათემატიკა. 2018-2020- აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,პედაგოგიური ფაკულტეტი-მაგისტრის ხარისხი-განათლების მეცნიერებები და მართვა. სამუშაო გამოცდილება ქ. ქუთაისის N23 საჯარო სკოლა-მათემატიკის პედაგოგი-IV კლასი(01.11.2019-10.11.2019); ქ. ქუთაისის N30 საჯარო სკოლა-მათემატიკის პედაგოგი-VII,XI,XII კლასები(04.03.2019-03.05.2019) შ.პ.ს N1 სკოლა-მათემატიკის პედაგოგი-(15.09.2021-დღემდე) სტატუსი უფროსი მასწავლებელი