2023 წლის 21 მარტს, შპს N1 სკოლის, მე-6 კლასის მოსწავლეებმა აღნიშნეს  დაუნის სინდრომის მსოფლიო დღე, ამ დღის მიზანი მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება, დაუნის სინდრომზე ინფორმაციის მიწოდება და მათი უფლებებისა და მხარდაჭერაზე აქცენტების გაკეთებაა.

   მოსწავლეებმა შექმნეს საინფორმაციო ბუკლეტები, სადისკუსიო კითხვები, მრავალფეროვანი და საინტერესო თემატიკის პრეზენტაციები.