მასწავლებელი: ლელა სულაბერიძე

    English book education-ის პროექტის ფარგლებში ჩატარდა კონკურსი. კონკურსის მიხედვით მოსწავლეებმა მასწავლებელთან ერთად მოამზადეს პროექტი. საუკეთესო პროექტის ავტორები კი სერტიფიკატებით დაჯილდოვდნენ.

    აღნშნულ კონკურსში მონაწილეობა მიიღეს შპს №1(გოქაძის) სკოლის მე-VI კლასის მოსწავლეებმა და გახდნენ რჩეული პროექტის ავტორები, რისთვისაც დაჯილდოვდნენ Macmillan Education- ის სერტიფიკატებით.