ივანე გოქაძე

დაბადების თარიღი 15.11.1987


განათლება

2004-2006   თბილისის  სახელმწიფო  უნივერსიტეტი(თსუ)  ზუსტ  და  საბუნებისმეტყველო  მეცნიერებათა   ფაკულტეტი (სპეციალობა  მათემატიკა)

2006-2008    აკ. წერეთლის  სახელმწიფო  უნივერსიტეტი(აწსუ) ზუსტ  და  საბუნებისმეტყველო  მეცნიერებათა   ფაკულტეტი (სპეციალობა  მათემატიკა)

2009-2011 აკ. წერეთლის  სახელმწიფო  უნივერსიტეტი(აწსუ) ზუსტ  და  საბუნებისმეტყველო  მეცნიერებათა   ფაკულტეტი (სპეციალობა  მათემატიკა) (მაგისტრატურა)

2015-2018 აკ. წერეთლის  სახელმწიფო  უნივერსიტეტი(აწსუ), განათლების  დოქტორის   აკადემიური  ხარისხი (დოქტორანტურა)


სამუშაო გამოცდილება

2006 წლიდან დღემდე შპს- N1 სკოლა, მათემატიკის მასწავლებელი

2017 წლიდან დღემდე სსიპ – ანდრია რაზმაძის სახელობის ქალაქ ქუთაისის №41 ფიზიკა-მათემატიკის საჯარო სკოლის  მათემატიკის მასწავლებელი.

მათემატიკის   საკვირაო   წრის ხელმძღვანელი, სადაც ხდება მათემატიკის განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების მომზადება მათემატიკის რესპუბლიკური და საერთაშორისო ოლიმპიადებისთვის.

2015 წლიდან დღემდე საქართველოს მოსწავლე გოგონათა ნაკრების  მწვრთნელი მათემატიკაში.

2012 წლიდან დღემდე შეფასებისა  და  გამოცდების  ეროვნული  ცენტრი  – მასწავლებელთა სასერტიფიკატო  გამოცდების  ნაშრომთა შემფასებელი ჯგუფის წევრი


სტატუსი

მენტორი მასწავლებელი


წარმატებები / ჯილდოები

2003 წელი – მოსწავლეთა  საერთაშორისო  მათემატიკური ოლიმპიადა(IMO); საქართველოს ნაკრების  წევრი,  საპატიო სიგელი—ტოკიო, იაპონია

2004 წელი – მოსწავლეთა  საერთაშორისო  მათემატიკური ოლიმპიადა(IMO); საქართველოს ნაკრების  წევრი,  ბრინჯაოს  მედალი—ათენი,  საბერძნეთი

2015 წელი – სტუდენტთა  საერთაშორისო  მათემატიკური  ოლიმპიადა (VJIMC);  ჟიურის  წევრი—-ოსტრავა, ჩეხეთი

2016  წელი – მოსწავლეთა  საერთაშორისო   მათემატიკური ოლიმპიადა  (EGMO);  საქართველოს  ნაკრების  ლიდერი— ბუშტენი.  რუმინეთი

2017  წელი – მოსწავლეთა  საერთაშორისო   მათემატიკური ოლიმპიადა  (EGMO);  საქართველოს  ნაკრების  ლიდერი—ციურიხი,  შვეიცარია

2018  წელი – მოსწავლეთა  საერთაშორისო   მათემატიკური ოლიმპიადა  (EGMO);  საქართველოს  ნაკრების  ლიდერი— ფლორენცია,  იტალია

2019  წელი – მოსწავლეთა  საერთაშორისო   მათემატიკური ოლიმპიადა  (EGMO);  საქართველოს  ნაკრების  ლიდერი— კიევი, უკრაინა

2019  წელი – მოსწავლეთა  საერთაშორისო   მათემატიკური ოლიმპიადა  (RMMS);  საქართველოს  ნაკრების  ლიდერი— ბუქარესტი, რუმინეთი

2020  წელი – მოსწავლეთა  საერთაშორისო   მათემატიკური ოლიმპიადა  (EGMO);  საქართველოს  ნაკრების  ლიდერი—ეგმონდ ან ზე, ნიდერლანდები

2021 წელი – მოსწავლეთა  საერთაშორისო   მათემატიკური ოლიმპიადა  (EGMO);  საქართველოს  ნაკრების  ლიდერი—ქუთაისი, საქართველო

2022 წელი – მოსწავლეთა  საერთაშორისო   მათემატიკური ოლიმპიადა  (EGMO);  საქართველოს  ნაკრების  თანალიდერი— ეგერი, უნგრეთი

2016 – პერიოდული    საერთაშორისო   სამეცნიერო   ჟურნალი „ინტელექტი“. 3(56). თბილისი ;  ტრიგონომეტრიულ განტოლებათა და უტოლობათა ამოხსნისას გამოყენებული ზოგიერთი ხერხის შესახებ. (I ნაწილი). გვ.12-21

2017 – პერიოდული    საერთაშორი   სამეცნიერო   ჟურნალიინტელექტი“. 1(57). თბილისი

საგანთაშორისი კავშირების გამოყენება ერთი სახის საოლიმპიადო ამოცანების ამოხსნის დროს.

2017 – პერიოდული    საერთაშორი   სამეცნიერო   ჟურნალიინტელექტი“. 3(59). თბილისი

საოლიმპიადო ალგებრული ამოცანების გეომეტრიული ინტერპრეტაცია.

2018 – მათემატიკის  საოლიმპიადო  ამოცანების  კრებული IX-XII კლასი.   416  გვერდი.

2019 – მათემატიკის  საოლიმპიადო  ამოცანების  კრებული VI-VIII კლასი.   152  გვერდი.

2022 – მათემატიკის  ამოცანათა  კრებული   VI კლასი. 88 გვერდი.

2022 – მათემატიკის  ერთიან  ეროვნული  გამოცდებისთვის  მოსამზადებელი  კრებული. 128 გვერდი.