ოლია გვრიტიშვილი-სიხარულიძე

დაბადების თარიღი 04.09.1963


განათლება

1982-1988 წწ. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფილოლოგიის ფაკულტეტი, ქართული ენა და ლიტერატურა


სამუშაო გაოცდილება

1990-1991 წწ – ქ.ქუთაისი, 22-ე სკოლის პედაგოგი (ქართული ენა და ლიტერატურა)

1999-2011 წწ – ქ.ქუთაისი, მე-18 საჯარო სკოლის პედაგოგი (ქართული ენა და ლიტერატურა) 2012 წლიდან დღემდე – შპს N1 სკოლის (გოქაძე) პედაგოგი (ქართული ენა და ლიტერატურა)


სტატუსი

უფროსი მასწავლებელი


წარმატებები / ჯილდოები

ერთიანი ეროვნული გამოცდების დამხმარე სახელმძღვანელოების ავტორი ქართულ ენასა და ლიტერატურაში:

ქართული ენა და ლიტერატურა 2022წ.

ქართული ენა და ლიტერატურა 2023წ.