ნანა სხირტლაძე

დაბადების თარიღი 13.10.1970


განათლება

თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელწიფო უნივერსიტეტი. გეოგრაფია – გეოლოგიის ფაკულტეტი.

სპეციალობა გეოგრაფი.


სამუშაო გაოცდილება

ქალაქ რუსთავის ჟ. შარტავას სახელობის N4 საჯარო სკოლა, გეოგრაფიის პედაგოგი.

2008 წლიდან ქალაქ ქუთაისის 34-ე საჯარო სკოლა.

2014 წლიდან შ.პ.ს. გოქაძის N1 სკოლა, გეოგრაფიის პედაგოგი.


სტატუსი

უფროსი მასწავლებელი