ზაზა  ლეთოდიანი

დაბადების თარიღი 05.07.1974


განათლება

1991-1996 წ.  _ აკ. წერეთლის  სახ. სახელმწიფო   უნივერსიტეტი,   ისტორიის  ფაკულტეტი,  ისტორიკოსი.


სამუშაო  გამოცდილება

1999- 2004 წ.წ. – აფხაზეთის  N-5  სკოლა,  ისტორიის  მასწავლებელი

2000-2019წ.წ – ქ.ქუთაისის  N 31-ე  საჯარო  სკოლა – ისტორიის  მასწავლებელი

2010  წლიდან  ვმუშაობ  შ.პ.ს N 1 კერძო სკოლაში  ისტორიის  მასწავლებლად.


სტატუსი

უფროსი მასწავლებელი