ცირა ნიქაბაძე

დაბადების თარიღი 21.10.1992


განათლება

2021 – დღემდე ინგლისური ენა და ლიტერატურა (MA), ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

2015-2017 განათლების მეცნიერებები და მართვა (მაგისტრატურა) , ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

2011-2015 ინგლისური ენა და ლიტერატურა (BA), ჰუმანიტარულ  მეცნიერებათა ფაკულტეტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.


სამუშაო გამოცდილება

2021-დღემდე, ქ.ქუთაისი, შ.პ.ს.N1 სკოლის პედაგოგი(ინგლისური ენა და ლიტერატურა)


სტატუსი

უფროსი  მასწავლებელი