ია მელიქაძე

დაბადების თარიღი 19.06.1991


განათლება

2009-2013  აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სპეციალიბა- დაწყებითი განათლება. ბაკალავრის ხარისხი.

2013-2015. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

განათლების მეცნიერებები და მართვა. მაგისტრის ხარისხი.

2020. ტრენინგი საგანი: “მე და საზოგადოება”

საგნის სწავლება თეორიულ და პრაქტიკულ ასპექტში.


სამუშაო გამოცსილება.

2014-2015. ან. რაზმაძის სახელობის 41 საჯარო სკოლა

დაწყებითი  1-4 კლასის  სტაჟიორი.

2018 წლიდან დღემდე შ.პ.ს N 1 სკოლის პედაგოგი.


სტატუსი

უფროსი მასწავლებელი