ნათია ჩუბინიძე

დაბადების თარიღი 06.01.1979


განათლება

1996-2000 წ.წ. აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ევროპული ენებისა და ლიტერატურის ფაკულტეტი, სპეციალობა „რუსული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგი“ ბაკალავრიატი. 2000-2002 წ.წ. – მაგისტრატურა, სპეციალობა „რუსული ენის ფილოლოგი“


სამუშაო გამოცდილება

2002-2004 წ.წ. სასწავლო ცენტრი “XXI” საშუალო სკოლა „მერმისი“ რუსული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი

2005-2011 წ.წ. ქ. ქუთაისის მე-18 საჯარო სკოლის რუსული ენის მასწავლებელი 2015 წლიდან დღემდე შპს „№1 სკოლის“ რუსული ენის მასწავლებელი


სტატუსი

უფროსი მასწავლებელი