მაგდანა სილაგაძე

დაბადების თარიღი 09.05.1996

განათლება

2014-2018- აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,ზუსტ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ბაკალავრის ხარისხი -მათემატიკა.

2018-2020- აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,პედაგოგიური ფაკულტეტი-მაგისტრის ხარისხი-განათლების მეცნიერებები და მართვა.

სამუშაო გამოცდილება

ქ. ქუთაისის N23 საჯარო სკოლა-მათემატიკის პედაგოგი-IV კლასი(01.11.2019-10.11.2019);

ქ. ქუთაისის N30 საჯარო სკოლა-მათემატიკის პედაგოგი-VII,XI,XII კლასები(04.03.2019-03.05.2019)

შ.პ.ს N1 სკოლა-მათემატიკის პედაგოგი-(15.09.2021-დღემდე)

სტატუსი

უფროსი მასწავლებელი