ლია ციბაძე

დაბადების თარიღი – 06.05.1984


განათლება

2001-2005 წწ. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. გერმანული ენა და ლიტერატურა. ბაკალავრია.

2005-2007 წწ. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. გერმანისტიკა. მაგისტრატურა


სამუშაო გამოცდილება

2007-2011 წწ.  შ.პ.ს. ქუთაისის აკ. წერეთლის სახელობის მრავალდარგოვანი კოლეჯი და მასთან არსებული მე-3 საფეხურის კერძო სკოლა ( გერმანული ენის მასწავლებელი)

2020 წლიდან დღემდე შ.პ.ს. #1 სკოლა (გოქაძე)  გერმანული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი.


სტატუსი

უფროსი  მასწავლებელი