ნათია ჯანჯღავა

დაბადების თარიღი 09.08.1999


განათლება

2017-2021 წწ.-აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი/ ბიოლოგია , ბაკალავრის ხარისხი ( წარჩინებით ) მაინორ პროგრამა -ქიმია.

2021-2022 წწ . – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი .მასწავლებლის მომზადებელის 60 კრედიტიანი საგანმანათლებლო  პროგრამა.


სამუშაო გამოცდილება

2021 წ.დან-დღემდე ქ.ქუთაისი, შ.პ.ს. N 1 სკოლის პედაგოგი (ბიოლოგიის  მასწავლებელი)


სტატუსი

უფროსი მასწავლებელი