ანა სერგეევა

დაბადების თარიღი 14.05.1978 წ.


განათლება

1995-1999 წ.წ. აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ევროპული ენებისა და ლიტერატურის ფაკულტეტი, სპეციალობა „რუსული ენისა და ლიტერატურის პედაგოგი“ ბაკალავრიატი.

2000-2002 წ.წ. – მაგისტრატურა, სპეციალობა „რუსული ენის ფილოლოგი“, რუსული ფილოლოგიის მაგისტრის კვალიფიკაციით


სამუშაო გამოცდილება

2003-2010 წ.წ. ქ. ქუთაისის მე-18 საჯარო სკოლის (ყოფილი N1 ექსპერიმენტული, ვალიშვილის) რუსული ენის მასწავლებელი.

2010-2011 N 12 საჯარო სკოლა

2011 წლიდან დღემდე შპს „№1 სკოლის“ რუსული ენის მასწავლებელი


სტატუსი

უფროსი  მასწავლებელი